piątek, 13 kwietnia 2018

Szkolne czytanie „ Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza


12 kwietnia zaplanowaliśmy kolejną edycję naszego szkolnego czytania. Tym razem zajmiemy się epopeją Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Zapraszamy wszystkich uczniów do zapoznania się z gazetką biblioteczną poświęconą Adamowi Mickiewiczowi i jego dziełu. Pomoże ona na pewno przygotować się do quizu.wtorek, 9 stycznia 2018

Sprawozdanie z realizacji projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3.Chęć udziału w projekcie zdeklarowano jesienią 2016 roku. Umowa na zakup książek została podpisana 12 czerwca 2017 r. Już od maja 2017 r. trwały konsultacje z rodzicami, uczniami i nauczycielami na temat  planowanych zakupów. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniowały listę zakupów zaproponowaną przez bibliotekarza.
W szkole w momencie podpisywania umowy było  8 oddziałów, 186 uczniów,
Stan na wrzesień 2017- 9 oddziałów , 216 uczniów
Zakupiono 520 pozycji  w tym 105 lektur, co stanowi 20,1%. Na liście zakupów znalazły się pozycje uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych np. audiobooki oraz z różnymi orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej np. poruszające tematykę tolerancji, akceptacji, wartości, niepełnosprawności.
Do końca listopada wypożyczono zakupione książki 162 razy.
Statystyka
Okres wrzesień - listopad

Liczba odwiedzających w wypożyczalni
Liczba odwiedzających w czytelni
Liczba wypożyczonych książek ogółem
2016/2017

580
742
519
2017/2018

616
890
810

Tematykę wpływu czytania na rozwój dziecka poruszono w trakcie spotkań z rodzicami, które odbyły się 12 września i 14 listopada, uczestniczyło w nich 250 rodziców. Podczas tych spotkań zaprezentowano rodzicom harmonogram działań promujących czytelnictwo. Na stronie www szkoły zamieszczono specjalne wydanie Biuletynu dla rodziców, w którym opisano działania podejmowane przez szkołę w związku z realizacją projektu.
Od września 2017 r. do końca listopada 2017 r. uczniowie pod nadzorem nauczycieli przystąpili do realizacji zadań projektowych.
Przygotowano wewnętrzny harmonogram działań, nawiązano współpracę z Biblioteką Publiczną w Brzeszczach oraz oświęcimską filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie planowania zakupów książkowych oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontynuowano współpracę z Galerią Książki w Oświęcimiu w zakresie uczestnictwa młodzieży w lekcjach bibliotecznych oraz spotkaniach autorskich.
 W celu ułatwienia uczniom korzystanie z bibliotecznego księgozbioru, biblioteka udostępnia swoje zbiory na okres wakacji i ferii.
Podsumowanie:
Liczba oddziałów w szkole: 9
Liczba uczniów objętych programem: 216
Liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych: 9
 Liczba zakupionych książek 520  w tym:
  • lektur: 105
  • książek w formacie tradycyjnym, papierowym: 504
  • książek w formacie dźwiękowym ( audiobooków): 16
  • Liczba uczniów, którzy zdążyli już skorzystać z zakupionych nowości: 52
  • Odsetek uczniów, którzy zdążyli już skorzystać z zakupionych nowości: 24%
Wzrost ogólnej liczby wypożyczeń w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku szkolnym: 56%piątek, 8 grudnia 2017

Trawestacja "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego

Kolejnym projektem przygotowanym przez młodzież w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa było przygotowanie spektaklu na święto  Komisji Edukacji Narodowej. Była to trawestacja Wesela Stanisława Wyspiańskiego.
W projekcie uczestniczyli uczniowie klas: 2i i 3i. Realizowany był  od 1 września do 12 października 2017 r.   Celem  projektu   było wyćwiczenie umiejętność pracy zespołowej, zapoznanie się z tekstem literackim i jego trawestacją. Następnie uczniowie wcielili się w role bohaterów literackich. Podczas realizacji projektu poznali pracę realizatorów spektaklu      (reżyser, scenograf, sufler, dźwiękowiec, charakteryzator, choreograf itp.) Końcowym etapem była prezentacja publicznie rezultatów pracy teatralnej. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowali scenariusza spektaklu,  dokonali przydziału ról, wykonali dekoracje i kostiumy, przygotowali podkładu muzycznego, z pomocą nauczyciela wyznaczyli odpowiedzialnych za przydzielone zadania, kolejnym etapem było  ustalenie dat prób i ich przeprowadzenie. Efektem końcowym była publiczna prezentacja spektaklu, która odbyła się podczas uroczystego apelu z okazji Święta Edukacji Narodowej.

czwartek, 7 grudnia 2017

Nowości w bibliotece. Reklama książki metodą book- talking.

Przygotowanie krótkiej charakterystyki reklamowanej książki przez uczniów działających w aktywie bibliotecznym. Pod kierunkiem bibliotekarza uczniowie wybierają przeczytaną wcześniej książkę, która ich zdaniem jest godna polecenia i przedstawiają ją według schematu:

  •        streszczenie akcji,
  •        wyraziste przedstawienie głównego bohatera, 
  •          przekazanie nastroju książki (horror, komedia) ,
  •        opis jednej sceny, która zachęci uczniów do przeczytania książki.

Metoda ta ma na celu zachęcenie do sięgnięcia po książkę. Efektem projektu było powstanie  strony na facebook Klub Fajnej Książki, na której uczniowie prezentowali rezultaty swojej pracy. 

https://www.facebook.com/Klub-Fajnej-Ksi%C4%85%C5%BCki-371454099974654/

czwartek, 30 listopada 2017

Czytelnictwo w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=FFhfTvvxMgIPiknik Naukowy „Biegiem do historii”18 października w Powiatowym Zespole nr 6 w Brzeszczach odbyła się szósta edycja Pikniku Naukowego – tym razem pod hasłem „Biegiem do historii”.
Główną atrakcją imprezy był bieg patrolowy ulicami Brzeszcz, podczas którego poszczególne drużyny odpowiadały na pytania związane z historią naszego regionu. Pytania przygotowali uczniowie klasy 2i i 3i pod kierunkiem nauczyciela historii, korzystając z księgozbioru biblioteki , w tym z bogatego materiału ikonograficznego. Nawiązywały one do życia i działalności patrona szkoły Kazimierza Bielenina, a także do działalności wybitnych mieszkańców naszego regionu podczas II wojny światowej, a w szczególności pomocy więźniom obozu KL Auschwitz.
Pytania dotyczyły również aktualnych struktur samorządu terytorialnego (Urząd Gminy). Dodatkowo uczestnicy musieli wykorzystać swoje umiejętności posługiwania się mapą, co pozwoliło na zaznajomienie się z topografią najbliższej okolicy.
 Zarówno dla uczestników biegu- uczniów gimnazjów, jak i dla uczniów przygotowujących zestawy pytań, była to swoista lekcja historii, a także lekcja poszerzająca wiadomości z wiedzy o społeczeństwie i geografii. Takie były też założenia organizatorów biegu.
Innym elementem promującym czytelnictwo, były przygotowane przez uczniów klasy 2i ”Legendy polskie”, których wysłuchali uczniowie szkoły podstawowej. Dopełnieniem tej lekcji historii i lokalnego patriotyzmu była przygotowana przez uczniów wystawa „Brzeszcze- moja mała ojczyzna na starej fotografii”.
Szkoła podczas organizacji imprezy podjęła współpracę ze środowiskiem lokalnym: z gimnazjami i szkołami podstawowymi na terenie Brzeszcz, Urzędem Gminy Brzeszcze.